Connect Gujarat
ગુજરાત

ભરૂચના ગોલ્ડનબ્રિજ ખાતે 2013 બાદ ફરી નર્મદા નદી 30 ફૂટની સપાટી વટાવશે

ભરૂચના ગોલ્ડનબ્રિજ ખાતે 2013 બાદ ફરી નર્મદા નદી 30 ફૂટની સપાટી વટાવશે
X

બે વર્ષ પહેલા નર્મદા ડેમની સપાટી 110 મીટરથી પણ નીચે પહોંચી હતી અને આજે ડેમની સપાટી 132.23 મીટરની ઐતિહાસિક સપાટીએ પહોંચી હતી. ડેમના 23 દરવાજા ખોલી 6 લાખ કયુસેક પાણી છોડાઇ રહયું છે ત્યારે 1979 બાદ પ્રથમ વખત નર્મદા નદી 31 ફૂટની સપાટી વટાવે તેવા સંજોગો ઉભા થયાં છે. નર્મદા નદીની ભયજનક સપાટી 24 ફૂટ છે. ડેમમાંથી આવી રહેલા પાણીના કારણે ગોલ્ડનબ્રિજ ખાતે નદીની સપાટી 25 ફૂટને વટાવી ચુકી છે. 1979 બાદ પ્રથમ વખત નર્મદા નદી 31 ફૂટની સપાટી વટાવે તેવી શકયતા છે. નદીની સપાટી વધે તો કયાં ગામોને અસર થઇ શકે છે તે અમે આપને જણાવી રહયા઼ છે.

29 ફૂટ : શુકલતીર્થ, કડોદ, જુના હરીપુરા, ઓરપટાર, જુના તોથીદરા, જુની તરસાલી, જુના પોરા

30 ફૂટ : તવરા બેટ, જુના બોરભાઠા, બોરભાઠા, મોટા વાસણા, ઇન્દોર, જુની જરસાડ, શુકલતીર્થ, કડોદ, જુના હરીપુરા, ઓરપટાર, જુના તોથીદરા, જુની તરસાલી, જુના પોરા

31 ફૂટ : તવરા બેટ, જુના બોરભાઠા, બોરભાઠા, મોટા વાસણા, ઇન્દોર, જુની જરસાડ, શુકલતીર્થ, કડોદ, જુના હરીપુરા, ઓરપટાર, જુના તોથીદરા, જુની તરસાલી, જુના પોરા

32 ફૂટ : અંકલેશ્વર, નાના વાસણા, તવરા બેટ, જુના બોરભાઠા, બોરભાઠા, મોટા વાસણા, ઇન્દોર, જુની જરસાડ, શુકલતીર્થ, કડોદ, જુના હરીપુરા, ઓરપટાર, જુના તોથીદરા, જુની તરસાલી, જુના પોરા

33 ફૂટ : શકકરપોર, પુનગામ, દીવી, દીવા, તવરા બેટ, જુના બોરભાઠા, બોરભાઠા, મોટા વાસણા, ઇન્દોર, જુની જરસાડ, શુકલતીર્થ, કડોદ, જુના હરીપુરા, ઓરપટાર, જુના તોથીદરા, જુની તરસાલી, જુના પોરા

34 ફૂટ : શકકરપોર, પુનગામ, દીવી, દીવા, તવરા બેટ, જુના બોરભાઠા, બોરભાઠા, મોટા વાસણા, ઇન્દોર, જુની જરસાડ, શુકલતીર્થ, કડોદ, જુના હરીપુરા, ઓરપટાર, જુના તોથીદરા, જુની તરસાલી, જુના પોરા

35 ફૂટ : ભાલોદ, લીમોદરા, હાંસોટ, શકકરપોર, પુનગામ, દીવી, દીવા, તવરા બેટ, જુના બોરભાઠા, બોરભાઠા, મોટા વાસણા, ઇન્દોર, જુની જરસાડ, શુકલતીર્થ, કડોદ, જુના હરીપુરા, ઓરપટાર, જુના તોથીદરા, જુની તરસાલી, જુના પોરા

36 ફૂટ : ભાલોદ, લીમોદરા, હાંસોટ, શકકરપોર, પુનગામ, દીવી, દીવા, તવરા બેટ, જુના બોરભાઠા, બોરભાઠા, મોટા વાસણા, ઇન્દોર, જુની જરસાડ, શુકલતીર્થ, કડોદ, જુના હરીપુરા, ઓરપટાર, જુના તોથીદરા, જુની તરસાલી, જુના પોરા

37 ફૂટ : નિકોરા, દશાન, વડવા, ભાલોદ, લીમોદરા, હાંસોટ, શકકરપોર, પુનગામ, દીવી, દીવા, તવરા બેટ, જુના બોરભાઠા, બોરભાઠા, મોટા વાસણા, ઇન્દોર, જુની જરસાડ, શુકલતીર્થ, કડોદ, જુના હરીપુરા, ઓરપટાર, જુના તોથીદરા, જુની તરસાલી, જુના પોરા

38 ફૂટ : ઝનોર, મંગલેશ્વર, ભાલોદ, લીમોદરા, હાંસોટ, શકકરપોર, પુનગામ, દીવી, દીવા, તવરા બેટ, જુના બોરભાઠા, બોરભાઠા, મોટા વાસણા, ઇન્દોર, જુની જરસાડ, શુકલતીર્થ, કડોદ, જુના હરીપુરા, ઓરપટાર, જુના તોથીદરા, જુની તરસાલી, જુના પોરા

39 ફૂટ : સિંધોત, ભાલોદ, લીમોદરા, હાંસોટ, શકકરપોર, પુનગામ, દીવી, દીવા, તવરા બેટ, જુના બોરભાઠા, બોરભાઠા, મોટા વાસણા, ઇન્દોર, જુની જરસાડ, શુકલતીર્થ, કડોદ, જુના હરીપુરા, ઓરપટાર, જુના તોથીદરા, જુની તરસાલી, જુના પોરા

40 ફૂટ : વડવા, સજોદ, સિંધોત, ભાલોદ, લીમોદરા, હાંસોટ, શકકરપોર, પુનગામ, દીવી, દીવા, તવરા બેટ, જુના બોરભાઠા, બોરભાઠા, મોટા વાસણા, ઇન્દોર, જુની જરસાડ, શુકલતીર્થ, કડોદ, જુના હરીપુરા, ઓરપટાર, જુના તોથીદરા, જુની તરસાલી, જુના પોરા

41 ફૂટ :વડવા, સજોદ, સિંધોત, ભાલોદ, લીમોદરા, હાંસોટ, શકકરપોર, પુનગામ, દીવી, દીવા, તવરા બેટ, જુના બોરભાઠા, બોરભાઠા, મોટા વાસણા, ઇન્દોર, જુની જરસાડ, શુકલતીર્થ, કડોદ, જુના હરીપુરા, ઓરપટાર, જુના તોથીદરા, જુની તરસાલી, જુના પોરા

નર્મદા નદીની અત્યાર સુધીની મહત્તમ સપાટી

વર્ષ સપાટી ( ફૂટમાં)

  • 1970 41.500
  • 1973 37.070
  • 1979 31.500
  • 1984 35.000
  • 1990 37.010
  • 1994 39.540
  • 2006 32.000
  • 2013 35.750
  • 2014 22.300
  • 2015 19.120

Next Story
Share it