લાંબા સમય થી શિક્ષણ સુધારણા માટે શું કરવું એ સવાલ હતો…

દ.ભારતના આ મૂવી સીન પર થી જવાબ મળી ગયો.

શબ્દશ : ઋષિ દવે

પેહલી કેબિનેટ મિટિંગ હૈ ઓર યહા મુજશે બહુત હી સિનિયર ઓર એક્ષપીરિયન્સ લોગ  હૈ ઇસલીયે મેને સોચા કી ઈસ મિટિંગ મે આને સે પહેલે ઈસ મિટિંગકી થોડી જાનકારી લેના  જરૂરી હૈ.

ચાહિયે ઈસમે કોનસી બડી બાત હૈ. હમ સભીલોગ યહાં પર શીખતે શીખતે હી પહુંચે હૈ સર.

ટર્મ ખતમ હોને તક હમ આપકો હમારી તરહ અનુભવી બના દેંગે સર

થેન્ક્યું…

સભી ડિપાર્ટમેન્ટ કી જાનકારી લેને કે બાદ મેરે જહેન મેં કુછ ડાઉટ્સ હૈ. સબસે પહેલે એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ. શિક્ષા વિભાગ. સર. દેખા જા રહા હે કી હરસાલ સરકારી સ્કુલમે હોનેવાલે દાખીલે કમ હોતે જા રહે હૈ, લગભગ ૫૦ હજાર સ્ટુડન્ટ્સ હરસાલ કમ હો રહે હૈ  Hundreds of Schools are getting Shut down.  બહુત સારે સ્કુલ મે તો સ્ટુડન્ટ્સ ઉંગલીઓ પે ગીને જા શકતે હૈ, આઈ મીન અબ યે સ્કુલ ચલાના ઈતના મુશ્કીલ કામ હો ગયા.

બહેતર હોગા ઉન્હે બંધ કરદે સર, અ… મેરા મતલબ હે સરકાર કો ફાયદા નહિ હો રહા હૈ તો… બતાઈએ ફાયદા ક્યું નહિ હો રહા હૈ… વો ક્યા હૈ ના સર અબ તો આમ જનતા પ્રાઈવેટ સ્કુલ પર જ્યાદા ભરોસા કરતી હૈ, યહાં તક કી ગાંઉ મે ભી પ્રાઈવેટ સ્કુલ મે હી જાના પસંદ કરતે હૈ સર, ગવર્મેન્ટ કી મુફ્ત કી શિક્ષા કો છોડ કર પ્રાઈવેટ સ્કુલમે લાખો ખર્ચ કરકે પઢાઈ કરના પસંદ હૈ ? ગવર્મેન્ટ સ્કુલમે વો સ્ટાન્ડર્ડ કહા હોતા હૈ સર ?

આપ હી હૈના શિક્ષા મંત્રી ? હા, મેં હી હું, સ્ટાન્ડર્ડ અચ્છા નહી હે તો આપ ક્યા કર રહે હે ? હમ ક્યા કર રહે હે ડિટેઈલ મે બતાઓ

સર, સભી પેરેન્ટ્સ અપને બચ્ચો કો ઈંગ્લીશ મિડિયમ સ્કુલ મેં હી પઢાના ચાહતે હૈ

ક્યાં સરકારી સ્કુલ ઈંગ્લીશ મિડિયમ નહી હો શકતે હૈ ?

ક્યાં સરકારકા યે કામ નહિ કી જનતા કે લીયે કામ કરે ? ઉનકી જરૂરતે પૂરી કરના હમારા દાયિત્વ નહિ ? યુ નો વૉટ ? ઈંગ્લીશ મિડિયમ સ્કુલ બનાયે જાયે તો મુફ્ત કી શિક્ષા દેને કી જરૂરત નહિ પડેગી મિનિમમ ફીસ લેને  પર ભી બહુત સે સ્ટુડન્ટ્સ એડમિશન લે લેંગે ઐસા મેરા માનના હૈ વિ વિલ લુક ઇન  ટુ ઈટ સર ઈસ અકેડમીક યર મે હર જિલ્લેમે કમસે કમ ૨ નયે સ્કુલ કી પ્લાનિંગ કરેંગે We start an awareness Camp, Will Multiply the School Next Year.

વિ વિલ લુક ઇન ટુ ઈટ સર

ધેર ઈઝ નથિંગ ટુ લૂક ઇનટુ ઈટ, યે કરનેવાલા કામ હૈ બસ કરા ડાલો, Now Coming to the private Schools, કુછ સ્કુલમે 5th સ્ટાન્ડર્ડ કી ફીસ હૈ ૧ લાખ, 6th સ્ટાન્ડર્ડ કી 1.5 લાખ, 7th સ્ટાન્ડર્ડ કી ૨ લાખ, 10th સ્ટાન્ડર્ડ કી ૩ લાખ, ઐસા કોનસા રોકેટ સાયન્સ પઢાતે થે There is one particular School (ઓફ ધ રેકોર્ડ) પી.બી.હાઈસ્કુલ. ક્યા હુઆ ? ક્યા હુઆ પૂછ રહે હે ?

જો સ્કુલ કી આપ બાત કર રહે હૈ વો હમારે મિનિસ્ટર કા હૈ પરબ્રહ્મ  પી.બી. હાઈસ્કુલ ઉસ સ્કુલ કા સ્ટાન્ડર્ડ બહુત હાઈ હૈ સર, કઈ મિનિસ્ટર કે બચ્ચે પઢતે હૈ ઉસ સ્કુલમેં અપને લોગો કે લીયે વહા ડિસ્કાઉન્ટ ભી હૈ સર, હમારે દેશમેં શિક્ષા નોન પ્રોફિટેબલ હૈ આપકો પતા હૈ ના ?

અગર શિક્ષાકો વ્યાપાર બના કર ઉસ સે પૈસે બનાનેકી કોશિશ કી ગઈ It’s a Punishable ઓફેન્સ. ઇસે  હિન્દીમે કેસે કહેંગે સર, કાનૂની અપરાધ. કાનૂની અપરાધ હૈ

યે તો ફીર આપકે… આપકે કહને કા યે મતલબ હે કિ સ્કુલ ઓર કોલેજ સે હમ પૈસે કમાના છોડ દે ? યે ક્યા કેહ રહે હૈ પરબ્રમન જી,

યે તો મુજે પતા હી નહિ થા

સર હર મહિને લાખ રૂપયે એન્ટને કે બાદભી આપકી જેબ મે એક ફૂટી કોડી ભી નહિ બચેગી અરે, લેકિન ઈતના ત્યાગ કરનેકી જરૂરત ક્યાં હૈ ?

ઈતના ત્યાગ કરકે કોનસા પુણ્ય કમાના ચાહતે હૈ ? હર પ્રાઈવેટ સ્કુલ કી મેં Strongly Enquiry ચાહતા હું. ઈસકે લીયે ફીસ રેગ્યુલેશન કમિટિ બીઠાઈએ I will Personaly Monitor this, Sure Sir. શિક્ષા હર ઈંસાન કી જરૂરત હૈ ઓર હક્ક હૈ લોગ ઈસકા ફાયદા ઉઠાકર શિક્ષા કા વ્યાપાર કરને કી કોશિશ કરતે હૈ. આઈ  સ્વેર એક ભી વ્યાપારીકો નહી છોડુંગા.

LEAVE A REPLY