ભરૂચ : “લોકડાઉનને લોક સમર્થન”, સમગ્ર ચિતાર કનેક્ટ ગુજરાતના સથવારે

0

ગુજરાત સહિત ભારત દેશમાં જ્યારે લોકડાઉનની પરિસ્થિતી છે, ત્યારે ભરૂચ જીલ્લામાં શું છે પરિસ્થિતી..? 

સમગ્ર ભારત દેશમાં છે લોકડાઉનની પરિસ્થિતી, સમગ્ર ભરૂચ જીલ્લામાં લોકડાઉનને લોકોનું સમર્થન. પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે લોકસેવાનું કાર્ય. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here