Connect Gujarat

You Searched For "Gudkhar"

માનવીય ખલેલથી પર એવું સુરક્ષિત સ્થળ સમું વેરાન રણ બન્યું વિદેશી પક્ષીઓના ઝુંડ અને ઘૂડખરનો આશરો

19 Aug 2021 12:43 PM GMT
ઉનાળે ઉજ્જડ થતા સ્વાગત કરતા યજમાન જેવા એક વયક્ત વૈરાગ બાગ જેમાં કોઇ અંધજન લાકડી વિના માઇલો સુધી ચાલ્યા જ કરે તોય મંઝીલ મળે નહીં એવી સપાટ અનોખી ભોમકા...
Share it