Connect Gujarat

You Searched For "Lumpi Skin Disease"

નવસારી: દુધાળા પશુઓમાં લમ્પી સ્કીન ડીસીઝનો આતંક, પશુપાલકોમાં ફફડાટ

8 Sep 2021 7:34 AM GMT
નવસારી જિલ્લાના પશુપાલકોમાં ફફડાટ, દુધાળા પશુઓમાં લમ્પી સ્કીન ડીસીઝ જોવા મળ્યો.
Share it