Connect Gujarat

You Searched For "Vehicle Transfer"

એક રાજ્યમાંથી અન્ય રાજ્યમાં વાહન ટ્રાન્સફર કરાવવું બન્યું સરળ, વાંચો સરકારની નવી પોલીસી

15 Sep 2021 7:49 AM GMT
સરકારે એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં વ્હીકલ્સના ટ્રાન્સફરને વધુ સરળ બનાવી દીધું છે. ભારત સરકારે આ માટે 'ભારત સિરીઝ' વાહનો માટે એક નવો રજીસ્ટ્રેશન માર્ક...
Share it