Connect Gujarat

You Searched For "animal clinics"

ગાંધીનગર: પશુપાલકોને રાજ્ય સરકારની ભેટ, 250 નવીન મોબાઈલ પશુ દવાખાના શરૂ કરાશે

5 Oct 2023 8:20 AM GMT
10 ગામ દીઠ એક મોબાઈલ પશુ દવાખાના યોજના હેઠળ ચાલુ વર્ષે 250 નવીન મોબાઈલ પશુ દવાખાના શરૂ કરાશે