બિહારમાં હવામાં લહેરાતું અમિત શાહનું હેલિકોપ્ટર, ટેકઓફ કર્યા પછી તરત જ 2 ફૂટ નીચે આવ્યું

New Update
બિહારમાં હવામાં લહેરાતું અમિત શાહનું હેલિકોપ્ટર, ટેકઓફ કર્યા પછી તરત જ 2 ફૂટ નીચે આવ્યું

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહનું હેલિકોપ્ટર સોમવારે જીડી કોલેજ, બેગુસરાયથી ટેકઓફ કરતી વખતે ભારે પવનના દબાણ હેઠળ લપસી ગયું હતું.

હેલિકોપ્ટર પશ્ચિમ તરફ પટના તરફ ઉડવાનું હતું, પરંતુ તરત જ તે ઉપડ્યું, તે પશ્ચિમ તરફના બદલે પૂર્વ તરફ ફંગોળાઈ ગયું.આ પછી, હેલિકોપ્ટર ઉપર ઉડવાને બદલે લગભગ બે ફૂટ નીચે આવી ગયું, પરંતુ પાઇલટે તેને નિયંત્રિત કરી લીધું. આ પછી પશ્ચિમ તરફ સીધી ફ્લાઈટ લઈ શકાશે.

Latest Stories