Connect Gujarat

You Searched For "Police Headquarter"

ભાવનગર : પોલીસ હેડ ક્વાટર ખાતે 160 તાલીમાર્થીઓની ત્રિદિવસય પરીક્ષા યોજાય...

29 Nov 2023 8:32 AM GMT
જિલ્લામાં આવેલ પોલીસ તાલીમ કેન્દ્ર-નવાપરા ખાતે DGP દ્વારા ફાળવેલ 160 તાલીમાર્થીઓની ત્રિદિવસીય પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.