આ ખાસ ભૂલોને કારણે પેપરમાં માર્કસ કપાય છે, વિદ્યાર્થીઓએ તપાસ કરી અને આ બાબતોનું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.

CBSE ના ધોરણ 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ હાલમાં પરીક્ષાઓની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે.

New Update
આ ખાસ ભૂલોને કારણે પેપરમાં માર્કસ કપાય છે, વિદ્યાર્થીઓએ તપાસ કરી અને આ બાબતોનું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.

આમ જોવા જઈએ તો બોર્ડની પરીક્ષાને બોવ ઓછો સમય બાકી છે, ત્યારે સ્કૂલ તરફથી પણ વિદ્યાર્થીઓને ઘણી સરળ રીતે શિખવાડતા હોય છે અને બાળકો સારી રીતે પરીક્ષા આપી શકે તે માટેની શિક્ષકો દ્વારા ટિપ્સ પણ આપતા હોય છે, પરતું ઘણી વખત વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા સમયે ગભરાય જાય છે અને વાંચન કરેલું ભૂલી જતાં હોય છે, પરંતુ કોઈપણ જાતની ઉતાવળના કરવી અને સરળ રીતે પરીક્ષા આપવી, અને ક્યારે એટલી ઉતાવળમાં હોય છે કે તેઓ પેપરની સૂચનાઓ યોગ્ય રીતે વાંચતા નથી અને જ્યારે તેમને કોઈ વિભાગમાંથી કેટલાક નિર્ધારિત પ્રશ્નો ઉકેલવાના હોય છે, ત્યારે તેઓ તેમાંથી કેટલાકને ઓછા કરે છે. તેઓને આ વાત પછીથી સમજાય છે પરંતુ ત્યાં સુધીમાં સમય પસાર થઈ ગયો છે અને તેથી તેઓ વધુ સારું પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે.

CBSE ના ધોરણ 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓ હાલમાં પરીક્ષાઓની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. પરીક્ષાઓ શરૂ થઈ રહી હોય છે, ત્યારે આવી સ્થિતિમાં વિદ્યાર્થીઓ પાસે તૈયારી માટે હવે બહુ ઓછો સમય બચ્યો છે. આ ક્રમમાં, આજે અમે વિદ્યાર્થીઓને કેટલીક એવી ભૂલો વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તેઓ પરીક્ષામાં વારંવાર કરે છે અને જેના કારણે તેઓ સારા માર્ક્સ મેળવી શકતા નથી. તો ચાલો તેના વિષે જણાવીએ.

- વિજ્ઞાનના પેપરોમાં ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે વિદ્યાર્થીઓ સ્પષ્ટ રીતે આકૃતિઓ બનાવતા નથી અને જો તેઓ આમ કરે તો પણ તેઓ તેમાં નામ બરાબર લખતા નથી. જેના કારણે ઘણી વખત ડાયાગ્રામ આધારિત પ્રશ્નોમાં સારા માર્કસ આવતા નથી.

- તેવી જ રીતે, જો આપણે અંગ્રેજી વિષયની વાત કરીએ તો, અહીં પણ ઘણી ભૂલો થાય છે, જેમ કે અલ્પવિરામ, પૂર્ણવિરામ અથવા સ્પેલિંગની ભૂલ યોગ્ય જગ્યાએ જોવા મળે છે. આ ભૂલો કર્યા પછી, તમે ગમે તેટલા સાચા જવાબો લખો, આ મૂળભૂત ભૂલોને કારણે તમે સારા માર્ક્સ મેળવી શકતા નથી.

- એ જ રીતે વિદ્યાર્થીઓ ગણિત અને હિન્દી જેવા વિષયોમાં પણ ભૂલો કરે છે. ગણિતમાં જ આપણે વત્તા કે ઓછા ચિહ્નનો ઉપયોગ કરતા નથી અથવા હિન્દીમાં પ્રશ્ન પર બરાબર ધ્યાન આપતા નથી. તેઓ માત્ર ઉતાવળમાં જવાબ લખે છે અને વાક્ય સાચું છે કે નહીં તે તપાસતા નથી. આ કારણોસર માર્કસ ઓછા આવે છે.

- સૌથી મહત્વનું કે વિદ્યાર્થીઓ એટલી ઉતાવળમાં હોય છે કે તેઓ પેપરની સૂચનાઓ યોગ્ય રીતે વાંચતા નથી અને જ્યારે તેમને કોઈ વિભાગમાંથી કેટલાક નિયત પ્રશ્નો ઉકેલવાના હોય છે, ત્યારે તેઓ તેમાંથી કેટલાક ઓછા કરી દે છે. તેઓને આ વાત પછીથી સમજાય છે, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં સમય પસાર થઈ ગયો છે અને તેથી તેઓ વધુ સારું પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે.

- બધા વિષયોનું સારી રીતે રિવિઝન કરી અને બધા વિષયોને વાંચવા માટે યોગ્ય સેમી મળે તે રીતની તૈયારી કરો જેથી પરીક્ષા સમયે યોગ્ય રીતે પેપર લખી અને સારા માર્કસ મેળવી શકીએ.

Latest Stories