રાજયમાં બિન સચિવાલય સ્ટાફ માટે લેવામાં આવી ભરતી પરીક્ષા

0
489

બહુચર્ચિત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ વર્ગ-3ની રદ થયેલી પરીક્ષા રવિવારના રોજ લેવામાં આવી હતી. વર્ગ -3ની જગ્યા માટે 10 લાખથી વધારે ઉમેદવારો પરીક્ષા આપી રહયાં છે. 

રાજયમાં 3 હજારથી વધારે પરીક્ષા કેન્દ્રો પર રવિવારના રોજ ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ વર્ગ-3ની પરીક્ષા લેવામાં આવી.  બિન સચિવાલય ક્લાર્ક અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટની પોસ્ટ માટે પણ પરીક્ષા યોજાઇ રહી છે. પરીક્ષામાં ગુજરાતનાં કુલ 10 લાખ 45 હજાર 442 પરીક્ષાર્થીઓ  નોંધાયાં છે.. વર્ગ-3ની 3901 જગ્યાઓ માટે સીધી ભરતી પરીક્ષા લેવામાં આવી રહી છે.પરીક્ષા સેન્ટરો ખૂટી પડતાં પરીક્ષાર્થીઓને અન્ય જિલ્લાઓમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. 4 જિલ્લાના 48 હજાર પરીક્ષાર્થીઓને અન્ય જિલ્લામાં મોકલવામાં આવ્યાં છે.બનાસકાંઠાથી 13 હજાર વિદ્યાર્થીઓને મહેસાણા, મહેસાણામાંથી 13 હજાર વિદ્યાર્થીઓને અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાંથી 13 હજાર વિદ્યાર્થીઓને અમદાવાદ, અરવલ્લીમાંથી 5 હજાર વિદ્યાર્થીઓને ખેડા જ્યારે અરવલ્લીમાંથી 4 હજાર વિદ્યાર્થીઓને અમદાવાદ મોકલવાની તંત્રને ફરજ પડી છે. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here