રાજ્યમાં પોલીસ વિભાગમા મોટાપાયે બદલી, 275 PI અને 551 PSIની એકસાથે કરાઇ બદલી

New Update
રાજ્યમાં પોલીસ વિભાગમા મોટાપાયે બદલી, 275 PI અને 551 PSIની એકસાથે કરાઇ બદલી

રાજ્યમાં પોલીસ વિભાગમા મોટાપાયે બદલી કરવામાં આવી હતી. રાજ્યના 275 PIની બદલીના આદેશ અપાયા હતા. મળતી જાણકારી અનુસાર, ગુજરાત પોલીસમાં 275 પીઆઇના બદલીના આદેશ અપાયા હતા. 232 બિનહથિયારી PI અને 43 હથિયારી PIની બદલી કરવામાં આવી હતી. તમામની આંતર જિલ્લા બદલી કરાઇ હતી.

તે સિવાય 551 PSIની એકસાથે બદલી કરવામાં આવી હતી. હથિયારી PSIની આંતર જિલ્લા અને શહેરમાં બદલી કરાઇ હતી. લોકસભાની આગામી ચૂંટણી સંદર્ભે નિયમ મુજબ બદલી કરવામાં આવી હતી. ગૃહ વિભાગે તાત્કાલિક અસરથી બદલના આદેશ આપ્યા હતા.

Latest Stories