Connect Gujarat

You Searched For "EshaPatel"

છોટાઉદેપુર : કાવીઠા ગામે સરપંચની ચૂટણીમાં મત ન આપવાનો દ્વેષ રાખી પાણીનો સપ્લાય બંધ : સ્થાનિક

8 March 2022 9:16 AM GMT
કાવીઠા ગામે ચૂંટણીમાં મત ન આપવાનો દ્વેષ રાખી મહિલા સરપંચના પતિ દ્વારા એક વિસ્તારમાં પાણીનો સપ્લાય બંધ કર્યો હોવાનો સ્થાનિકો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે