Connect Gujarat

You Searched For "indigo service"

ભાવનગર : ઘોઘા અને સુરતના હજીરાને જોડતી રો-પેક્સ ફેરી સર્વિસનો આજથી પુનઃ પ્રારંભ...

8 Sep 2022 1:23 PM GMT
ભારતની પ્રથમ સોલર સંચાલિત રો-પેક્સ ફેરી સર્વિસ ઘોઘા-હજીરાને જોડતી રો-પેક્સ સેવાનો આજથી પ્રારંભ