Connect Gujarat

You Searched For "Walkin Interview"

"વોક-ઇન-ઈન્ટરવ્યુ" : ખેડા જીલ્લામાં ભારતીય ટપાલ વિભાગના PLIના ડાયરેક્ટ એજન્ટ તરીકે કામ કરવાની સોનેરી તક

8 July 2021 11:09 AM GMT
ભારતીય ટપાલ વિભાગના પોસ્ટલ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સના ડાયરેક્ટ એજન્ટ તરીકે કામ કરવાની સોનેરી તક સાથે વોક-ઇન-ઈન્ટરવ્યુનું આયોજન કરવામાં આવ્યું...
Share it