ગુજરાતમાં બિન હથિયારધારી 242 PSIની PI તરીકે બઢતી, પોલીસ વિભાગે બઢતી માટેની પસંદગી યાદી કરી તૈયાર

New Update
ગુજરાતમાં બિન હથિયારધારી 242 PSIની PI તરીકે બઢતી, પોલીસ વિભાગે બઢતી માટેની પસંદગી યાદી કરી તૈયાર

ગુજરાતમાં ફરજ બજાવતા પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટરોને હાલ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર વર્ગ-2 નું પ્રમોશન આપવામાં આવ્યું છે. આજે રાજ્યમાં ફરજ બજાવતા 242 PSI ને PI તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે. જેમાં બિન હથિયારી 242 PSIની PI તરીકે બઢતી આપવામાં આવી છે. પોલીસ વિભાગે બઢતી માટે પસંદગી યાદી પણ તૈયાર કરી છે. છેલ્લા કેટલાય સમયથી બિનહથિયારધારી પીએસઆઇ પોતાની પીઆઇ તરીકેની બઢતીની આશા રાખીને બેઠા હતા.બિનહથિયારધારી પીએસઆઇ પોતાની પીઆઇ તરીકેની બઢતીની આશા રાખીને બેઠા હતા. 03 જુને ડીજીપી ઓફિસ દ્વારા બઢતીના આદેશ કરતા પીએસઆઇ આલમમાં ખુશીનો માહોલ છે.

થોડા દિવસો પહેલા ગુજરાતમાં બિન હથિયારધારી 47 પીઆઈ અને 127 પીએસઆઈની પણ બદલીના આદેશ રાજ્યના પોલીસ વડા દ્વારા અપાયા હતાં. તમામ PSIને બદલીની જગ્યાએ તાત્કાલિક હાજર થવા સુચન કરવામાં આવ્યું હતું.

Latest Stories