Connect Gujarat

You Searched For "work of police"

અમરેલી : પોલીસની “યથાર્થ પરિભાષા” પુસ્તકનું વિમોચન કરાયું, પોલીસની કામગીરીનું પુસ્તકમાં વર્ણન...

19 Dec 2023 12:10 PM GMT
વર્ષ 2022માં સેવા અને સુરક્ષા માટે અમરેલી જિલ્લા પોલીસે કરેલી કામગીરી અંગે પુસ્તકમાં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે