Connect Gujarat

You Searched For "Police Staion"

અંકલેશ્વર : ટી.એમ.શાહ એન્ડ એ.વી.એમ. વિદ્યામંદિર શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ લીધી શહેર પોલીસ મથકની મુલાકાત...

28 Jun 2022 11:12 AM GMT
વિદ્યાર્થીઓએ વાયરલેશ રૂમ, રાયઈટર વિભાગ, પોલીસ વાહનોની કામગીરી સાથે વિવિધ શસ્ત્રોની જાણકારી મેળવી હતી.
Share it