ભરૂચ: પુરના પાણીમાં ફસાયા તો હવે તમને રોબોટ બચાવવા આવશે, ફાયર વિભાગ બન્યું આધુનિક

સમાચાર | ગુજરાત : ભરૂચ નગર સેવા સદનનું ફાયર વિભાગ વધુ અસરકારક બન્યું છે. પૂર સહિતની પરિસ્થિતિમાં બચાવ કામગીરી માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરૂચ નગરપાલિકાને રેસ્ક્યુ રોબોટ આપવામાં આવ્યો છે.

New Update


ભરૂચ ન.પા.નું ફાયર વિભાગ બન્યુ આધુનિક
સરકાર દ્વારા આપવામાં આવ્યો રેસ્ક્યુ રોબોટ
રિમોર્ટથી સંચાલિત રેસ્ક્યુ રોબોટ આપવામાં આવ્યો
પુર વચ્ચે ફસાયેલ લોકોનુ રોબોટ કરશે રેસ્ક્યુ
નર્મદા નદીમાં કરાયુ ટેસ્ટિંગ
ભરૂચ નગર સેવા સદનનું ફાયર વિભાગ વધુ અસરકારક બન્યું છે. પૂર સહિતની પરિસ્થિતિમાં બચાવ કામગીરી માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ભરૂચ નગરપાલિકાને રેસ્ક્યુ રોબોટ આપવામાં આવ્યો છે.

ભરૂચ નગર સેવાસદનનું ફાયર વિભાગ વધુ આધુનિક બન્યું છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા ફાયર વિભાગને રેસ્ક્યુ રોબોટ આપવામાં આવ્યો છે નર્મદા નદીમાં આવતા પૂર સહિતની પરિસ્થિતિમાં રેસ્ક્યુ રોબોટ પ્રાણરક્ષક બનશે. રિમોર્ટથી સંચાલિત રેસ્ક્યુ રોબટથી પાણી વચ્ચે ફસાયેલા લોકોના જીવ બચાવી શકાશે. ફાયર વિભાગ દ્વારા આજરોજ નર્મદા નદીમાં રોબોટનું ટેસ્ટિંગ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. રાજ્ય સરકારની સ્ટેટ ફાયર પ્રીવેન્શન સોસાયટી દ્વારા આ ખાસ પ્રકારનો રેસ્ક્યુ રોબોટ ભરૂચ નગરપાલિકાને આપવામાં આવ્યો છે. ચોમાસાના સમયમાં નર્મદા નદીમાં પૂરની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય છે ત્યારે અનેક લોકો પાણી વચ્ચે ફસાઈ જાય છે તેઓને બચાવવામાં આ રેસ્ક્યુ રોબર્ટ  અસરકારક સાબિત થશે તેવું લાગી રહ્યું છે

Latest Stories