તમારા નામે કેટલા સિમ એક્ટિવ છે? આ રીતે ચેક કરો

તમારા આઈડી પર કેટલા સિમ નોંધાયેલા છે તે જાણવું તમારા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ બની જાય છે. તમારા નામ પર કેટલા સિમ અને કયો નંબર એક્ટિવ છે તે તમે ઘરે બેઠા જાણી શકો છો.

New Update
તમારા નામે કેટલા સિમ એક્ટિવ છે? આ રીતે ચેક કરો

જો તમારા આઈડી પર કોઈ સિમ એક્ટિવેટ છે જેનો તમે ઉપયોગ નથી કરી રહ્યા તો તેનું પરિણામ તમારે ભોગવવું પડી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમારી ID સાથે નોંધાયેલ સિમ સાથે ખોટી અથવા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે, તો તમે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જશો. તેથી, તમારા આઈડી પર કેટલા સિમ નોંધાયેલા છે તે જાણવું તમારા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ બની જાય છે. તમારા નામ પર કેટલા સિમ અને કયો નંબર એક્ટિવ છે તે તમે ઘરે બેઠા જાણી શકો છો.

ચાલો જાણીએ તેની પ્રક્રિયા:-

·        સૌ પ્રથમ tafcop.dgtelecom.gov.in પોર્ટલ પર જાઓ.

·         અહીં બોક્સમાં તમારો મોબાઈલ નંબર દાખલ કરો અને OTP ની મદદથી લોગીન કરો.

·         હવે તમને તે બધા નંબરોની વિગતો મળશે જે તમારા ID પરથી ચાલી રહ્યા છે.

·         જો લિસ્ટમાં કોઈ એવો નંબર છે જે તમને ખબર નથી, તો તમે તેની જાણ કરી શકો છો.

·         આ માટે નંબર પસંદ કરો અને 'This is not my number'.

·         હવે ઉપર આપેલા બોક્સમાં ID માં લખેલું નામ દાખલ કરો.

·         હવે નીચેના રિપોર્ટ બોક્સ પર ક્લિક કરો.

·         ફરિયાદ દાખલ કર્યા પછી, તમને ટિકિટ ID સંદર્ભ નંબર પણ આપવામાં આવે છે.

Latest Stories