તમે આધાર અપડેટ કર્યો કે નહીં.. અપડેટ કરવાની છેલ્લી તારીખ એકદમ નજીક...

આ બધાની વચ્ચે શું તમે તમારું 10 વર્ષ જૂનું આધાર કાર્ડ અપડેટ કર્યું છે? જો નહીં, તો આજે જ કરાવી લેજો કારણ કે તેની છેલ્લી તારીખ ખૂબ જ નજીકમાં છે. જે 14મી જૂન 2024 છે.

New Update
Adhaar

આજકાલ કોઈ પણ કામ માટે આપણો આધાર કાર્ડ આપણાં જીવનમાં મહત્વનુ અંગ બની ગયો છે કોઈ પણ કામ માટે જાઓ અને કોઈ એક દસ્તાવેજની પણ કમી હોય તો આપણું કામ થતાં થતાં રહી જાઈ છેઆવો જ એક દસ્તાવેજ છે આપણો આધાર કાર્ડજે આજના સમયમાં તમારી પાસે હોવું ખૂબ જ જરૂરી બની ગયું છે અને જેથી કરીને આ દસ્તાવેજને અપડેટ રાખવું પણ જરૂરી છે.

આ બધાની વચ્ચે શું તમે તમારું 10 વર્ષ જૂનું આધાર કાર્ડ અપડેટ કર્યું છેજો નહીંતો આજે જ કરાવી લેજો કારણ કે તેની છેલ્લી તારીખ ખૂબ જ નજીકમાં છે. જે 14મી જૂન 2024 છે.

આધાર કાર્ડ કેમ અપડેટ કરવું પડે છે અને તમે ઘરે બેઠા મફતમાં તમારું આધાર કાર્ડ કેવી રીતે અપડેટ કરી શકો છો...

UIDAIએ કહ્યું છે કે જે લોકોના આધાર કાર્ડ 10 વર્ષ જૂના છે તેમને અપડેટ કરાવવા પડશે. UIDAI ની સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારાતમે આ કામ 14 જૂન, 2024 સુધી મફતમાં કરાવી શકો છો.

  1. સૌ પ્રથમ UIDAI ની સત્તાવાર વેબસાઇટ uidai.gov.in/en પર જવું પડશે. વેબસાઇટ પર ગયા પછીતમારે 'અપડેટ આધાર'નો વિકલ્પ પસંદ કરવો પડશે.
  2. બીજા સ્ટેપમાં તમારે તમારો 12 અંકનો આધાર નંબર દાખલ કરવો પડશે અને પછી રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર પ્રાપ્ત OTPની મદદથી લોગિન કરવું પડશે. હવે તમારે ડોક્યુમેન્ટ અપડેટ ઓપ્શન પર ક્લિક કરીને તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ વેરિફાઈ કરાવવા પડશે. આ પછીતમારે નીચેના ડ્રોપ લિસ્ટમાં જઈને ઓળખ કાર્ડ અને સરનામાના પુરાવાની સ્કેન કરેલી નકલ અપડેટ કરવી પડશે.
  3. ત્રીજા સ્ટેપમાં તમારે સબમિટ પર ક્લિક કરવાનું રહેશેત્યારબાદ તમે જોશો કે તમારું ફોર્મ સબમિટ થઈ ગયું છે. ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછીતમને એક રિક્વેસ્ટ નંબર મળશેજે તમારે સુરક્ષિત રાખવાનો છે. પછી થોડા દિવસોમાં તમારું આધાર અપડેટ થઈ જાય છે.
Latest Stories