ભરૂચ ડૉક્ટર્સ ડે નિમિત્તે વેલ્ફેર હૉસ્પિટલમાં વિશેષ કાર્યક્રમ યોજાયો

ડૉક્ટર્સ ડે નિમિત્તે વેલ્ફેર હૉસ્પિટલમાં વૃક્ષારોપણ દ્વારા દર્દીઓને તાજી હવા પૂરી પાડવા વેલ્ફેર હૉસ્પિટલના પ્રાંગણમાં 51 વૃક્ષોનું રોપણ કરી, તે વિસ્તારને  હરિયાળું બનાવવામાં આવ્યું

New Update
વેલ્ફેર હૉસ્પિટલ

ઇનરવેલ ક્લબ ઓફ ભારૂચ દ્વારા ડૉક્ટર્સ ડેના ઉત્સવના ભાગ રૂપે વેલ્ફેર હૉસ્પિટલમાં વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું . આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ડૉક્ટરો અને નર્સિંગ સ્ટાફ સાથે વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવ્યું હતું. ડૉક્ટર્સ ડેની ઉજવણી અને વૃક્ષારોપણ દ્વારા દર્દીઓને તાજી હવા પૂરી પાડવા વેલ્ફેર હૉસ્પિટલના પ્રાંગણમાં 51 વૃક્ષોનું રોપણ કરી, તે વિસ્તારને  હરિયાળું બનાવવામાં આવ્યું હતું.

વેલ્ફેર હૉસ્પિટલ

આ કાર્યમાં વેલ્ફેર મેનેજમેન્ટ, ડૉક્ટરો અને તમામ કાર્યકર્તા સ્ટાફના સહયોગ અને સમર્પણ મળ્યા હતા.આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે વેલ્ફેર મેનેજમેન્ટ અને હૉસ્પિટલની ટૂંકી ટીમ સહિત તમામ સહયોગી અને હૉસ્પિટલની ટૂંકી ટીમનો આભાર માન્યો હતો.

Latest Stories