શું તમને પરીક્ષા પહેલા અભ્યાસક્રમ સંપૂર્ણપણે આવરી લેવામાં મુશ્કેલી પડે છે ? તો આ સરળ યુક્તિને અનુસરો

બોર્ડની પરીક્ષા 2024 પહેલા સમગ્ર અભ્યાસક્રમને આવરી લેવો એ કોઈપણ વિદ્યાર્થી માટે મોટો પડકાર છે.

New Update
શું તમને પરીક્ષા પહેલા અભ્યાસક્રમ સંપૂર્ણપણે આવરી લેવામાં મુશ્કેલી પડે છે ? તો આ સરળ યુક્તિને અનુસરો

બોર્ડની પરીક્ષા 2024 પહેલા સમગ્ર અભ્યાસક્રમને આવરી લેવો એ કોઈપણ વિદ્યાર્થી માટે મોટો પડકાર છે. ઘણી વખત, તેમના તમામ પ્રયત્નો છતાં, વિદ્યાર્થીઓ કહે છે કે તેઓ કેટલાક મહત્વપૂર્ણ વિષયો ચૂકી ગયા છે, જેને તેઓ આવરી શકતા નથી. અથવા તો તેનું રિવિજન નથી થયું, વિદ્યાર્થીઓની આ સમસ્યાને હલ કરવા માટે, આજે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ ટીપ્સ વાંચો, જેને અનુસરીને તમે સરળતાથી તમારો કોર્સ પૂર્ણ કરી શકો છો.

તમારો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરવા માટે, સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે સૌ પ્રથમ વિગતવાર અભ્યાસ યોજના તૈયાર કરવી. વિષયોનું વિભાજન કરો. દરેક વિષય માટે યોગ્ય સમય નક્કી કરો. કયો વિષય કેટલા સમયમાં તૈયાર થશે? આ સાથે, તમારે અઘરા વિષયો માટે કેટલો વધારાનો સમય આપવો પડશે. આ તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તમારી તૈયારી કરો.

તમે તમારા મનપસંદ વિષયથી શરૂઆત કરી શકો છો :-

જો તમે ઇચ્છો તો, તમે તમારા મનપસંદ વિષયમાંથી તમારો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરવાનું શરૂ કરી શકો છો. તમારા મનપસંદ વિષયને પહેલા આવરી લેવાથી, તમે ધીમે ધીમે એક ટ્રેક મેળવશો અને રસ ધરાવશો. આ પછી, જો તમને અનુકૂળતા હોય, તો તમે વચ્ચેના કેટલાક અઘરા વિષયોના વિષયો પણ વાંચી શકો છો, જેથી સરળ, મુશ્કેલ પ્રકરણો પણ આવરી લેવામાં આવશે.

લખીને પ્રેક્ટિસ કરો :-

કોઈપણ પ્રકરણને સમજ્યા પછી, તેના કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓ લખો. લેખન દ્વારા પ્રેક્ટિસ કરવાથી વિષય પર તમારી પકડ મજબૂત બને છે. આ ઉપરાંત, તે પરીક્ષામાં વધુ સારું પ્રદર્શન કરવામાં પણ મદદ કરે છે કારણ કે, જ્યારે તમે લખીને વિષય તૈયાર કરો છો, ત્યારે તે યાદ કરેલી વસ્તુઓમાં થયેલી ભૂલોને પકડવામાં ચોક્કસપણે મદદ કરે છે. તેથી વિદ્યાર્થીઓએ આ તરફ પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ.

સેમ્પલ પેપર સ્ટાઈલને ધ્યાનમાં રાખો :-

પરીક્ષાની પેટર્ન સમજવાની સાથે વિદ્યાર્થીઓ સેમ્પલ પેપરમાંથી મહત્વના વિષયો પણ સમજી શકે છે. તો સેમ્પલ પેપર પર નજર રાખો. આ સાથે, તમે જૂના વર્ષોના પ્રશ્નપત્રો પણ જોઈ શકો છો.

Latest Stories