'હેલ્ધી ફૂડ આપવા બદલ અશ્વિની વૈષ્ણવજીનો આભાર', મુસાફરે કહ્યું વંદે ભારતના ભોજનમાં તેલ કે મસાલા નથી,

ટ્રેનની મુસાફરી દરમિયાન, IRCTC (ભારતીય રેલ્વે કેટરિંગ સર્વિસ) દ્વારા ખરાબ ભોજન આપવાની ઘણી ફરિયાદો આવે છે.

New Update
'હેલ્ધી ફૂડ આપવા બદલ અશ્વિની વૈષ્ણવજીનો આભાર', મુસાફરે કહ્યું વંદે ભારતના ભોજનમાં તેલ કે મસાલા નથી,

ટ્રેનની મુસાફરી દરમિયાન, IRCTC (ભારતીય રેલ્વે કેટરિંગ સર્વિસ) દ્વારા ખરાબ ભોજન આપવાની ઘણી ફરિયાદો આવે છે. દરેક સરકાર વંદે ભારત ટ્રેનમાં મુસાફરોને સુવિધા આપવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. જોકે, IRCTCના પેક્ડ ફૂડના કારણે સરકારની સતત ટીકા થઈ રહી છે.

વંદે ભારત ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહેલા એક મુસાફરે તેને ટ્રેનમાં મળેલા ભોજનની તસવીર પોસ્ટ કરી. IRCTC પર કટાક્ષ કરતી વખતે તેમણે લખ્યું, "આવો હેલ્ધી ફૂડ આપવા બદલ અશ્વિની વૈષ્ણવ જી તમારો આભાર. તેમાં ન તો તેલ છે કે ન તો મરચાનો મસાલો." યુઝરે કેપ્શન સાથે એક તસવીર પણ શેર કરી છે.

Latest Stories